Careers

We are Hiring!

AVAILABLE VACANCIES

QS

Επιμετρητής Ποσοτήτων

Κυριότερες Ευθύνες  

 • Διενέργεια εκτιμήσεων κατά τη φάση του σχεδιασμού και προσφοροδότησης έργων
 • Προμετρήσεις και επιμετρήσεις κατά τη φάση κατασκευής έργων
 • Συνεισφορά στην έκδοση διατακτικών πληρωμών
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στα κατασκευαστικά έργα

Προσόντα / Δεξιότητες / Επαγγελματική Εμπειρία

 • Εγγεγραμμένα ή εγγράψιμα μέλη του ΕΤΕΚ ή ΤΕΕ
 • Επαγγελματική εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα σε δομικά ή/και τεχνικά έργα
 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε σχετικό τομέα ή αντίστοιχη εμπειρική γνώση
 • Άριστη γνώση των λογισμικών προγραμμάτων για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
 • Δεξιότητες άριστης και αποτελεσματικής επικοινωνίας
 • Ικανότητα εργασίας εντός των απαιτούμενων προθεσμιών
 • Δυνατότητα εποικοδομητικής διαχείρισης του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων καθώς και εκτίμησης, ιεράρχησης και κατανομής των εργασιών με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό

Πακέτο Αποδοχών

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Προσφέρονται επίσης εξαιρετικές συνθήκες εργασίας σε επαγγελματικό περιβάλλον με προοπτικές ανέλιξης και ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Διαχείριση Αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων θα απαντηθούν όσες αιτήσεις προκριθούν στο στάδιο προσωπικής αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το/την βιογραφικό/αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31/12/2020 .

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ CYFIELD

Λόγω επέκτασης των εργασιών του, ο Όμιλος δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση στις πιο κάτω ειδικότητες :

 • Διευθυντές Κατασκευαστικών Έργων (Construction Project Managers)
  • Οι Διευθυντές Κατασκευαστικών Έργων έχουν την ευθύνη για την αποτελεσματική ολοκλήρωση τεχνικών ή οικοδομικών έργων.
 • Πολιτικοί Μηχανικοί Εργοταξίου (Site Engineers)
  • Οι Πολιτικοί Μηχανικοί Εργοταξίου έχουν την ευθύνη για την καθημερινή διεκπεραίωση των κατασκευαστικών εργασιών κυρίως σε τεχνικά έργα σύμφωνα με τις οδηγίες των Διευθυντών Κατασκευαστικών Έργων.
 • Εργοδηγοί (Foremen)
  • Οι Εργοδηγοί έχουν την ευθύνη για την καθημερινή εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών των τεχνικών ή οικοδομικών έργων.
 • Πωλητές / Συμβούλοι Ακινήτων (Property Sales Consultants)
  • Οι Πωλητές/Σύμβουλοι Ακινήτων έχουν την ευθύνη για την διεκπεραίωση της διαδικασίας πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών στον τομέα της ανάπτυξης γης.
 • Γραφίστες (Graphic Designers)  
  • Οι Γραφίστες έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού του προωθητικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του τμήματος Marketing.
 • Τεχνικό προσωπικό – Μηχανοδηγοί Βαρέων Οχημάτων
  • Οι Μηχανοδηγοί Βαρεών Οχημάτων έχουν την ευθύνη για την διεκπεραίωση των κατά τόπους εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες των Υπεύθυνων Εργοταξίων.

Διαχείριση Βιογραφικών / Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν το/την βιογραφικό/αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cyfieldgroup.com αναφέροντας την θέση για την οποία ενδιαφέρονται

PEC - Power Energy Cyprus

Project

Power Energy Cyprus (PEC) with consideration to the increasing energy consumption demand and to the planned electricity market liberalization, has acquired all the necessary permits and begun construction of a state-of-the-art Combined Cycle Power Plant in Mari Area, Limassol, Cyprus. The Power Station is anticipated to be in full operation by summer 2021 and is projected to be in line with the arrival of LNG on the island. Mari Power plant will use the latest technology in power generation. It will be a gas fired combined cycle power plant but will also be operated with diesel if necessary. The 260 MW Power Station will contribute to the reduction of electricity cost for end-users and will serve the Group plan for becoming a leading Energy Supplier in the Island.

Senior Procurement Engineer

SENIOR PROCUREMENT ENGINEER

PEC and Cyfield, are seeking qualified candidates for the position of Senior Procurement Engineer. The successful candidate will report to the Project Director and will be part of the Project Management Team. This is a staff position based in Nicosia for the engineering phase. Visits to site at Mari Limassol will be required.

Potential long term management position during Operation and Maintenance Phase.

Responsibilities:

 • Provide support to the project teams, understanding project procurement requirements while helping with the sourcing and procurement of both goods and services to meet expectations
 • Maintain the project supplier commitment records
 • Raise purchase requisitions and administer both purchase orders and amendments to ensure timely achievement of project objectives
 • Prepare requests for quotations to suppliers, meeting the requirements and demands of the business and projects
 • Raise goods received notes, dispatching documentation and goods
 • Process supplier invoices, ensuring deliverables have been met and an appropriate budget holder sign-off is obtained within a timely manner
 • Keep in regular contact with both suppliers and vendors to resolve any order or delivery issues
 • Maintain and ensure all approved supplier approval documentation is up to date at all times

Education and Qualifications:

 • MS in Mechanical Engineering with solid Energy Projects experience
 • Extensive project execution experience (12 years), preferable including engineering, construction and commissioning in the Energy industry
 • Previous Experience as Senior Procurement Engineer for at least three similar projects

Requirements:

 • Knowledge of electrical and I&C disciplines.
 • Knowledge of logistic/customs procedures
 • Excellent written and verbal communication skills – able to convey complex technical information in concise, accessible language to senior executives.
 • Ability to travel

 

Job Package:

Attractive remuneration package based on qualifications and experience, including Health Care and other benefits depending on position. Excellent working conditions in a professional environment. Career advancement opportunities. All applications will be treated confidentially and those which meet the requirements shall be replied to. Applicants should send their CV by email to hr@cyfieldgroup.com, stating the job position they are applying for in the subject line of the email.

Senior QA/QC Coordinator

SENIOR QA/QC COORDINATOR

PEC and Cyfield, are seeking qualified candidates for the position of Senior QA/QC Coordinator. The successful candidate will report to the Project Director and will be part of the Project Management Team. This is a staff position based in Nicosia for the engineering phase. Relocation to Mari, Limassol will be required for Erection phase.

Potential long term management position during Operation and Maintenance Phase.

Responsibilities:

 • Responsible for overall QA/QC Coordination of all parties (Owners Engineer, OEM, Vendors, Third parties)
 • Attend FATs from Owner side
 • Maintain and implement the quality plan and the subsequent Inspection Test Plan and QA/QC procedures
 • Review of contracts to identify any special quality requirements and advise appropriate departments
 • Planning and guidance of all QA/QC personnel and contractors
 • Stimulate quality awareness and implications with all employees and contractors
 • Continuous Review of the quality plan and make adjustments as required
 • Excellent knowledge of applicable standards
 • Responsible for QA/QC overall coordination of all parties at site, during erection phase. Ensure that all construction activities are completed in accordance with applicable codes. Perform field inspections and review NDT reports

Education and Qualifications:

 • Minimum 15 years’ experience in the Energy industry including 5 years at a senior coordinator level
 • Mechanical or Welding engineering degree
 • Holder of valid Welding / NDT certificates (NDT level 2 minimum required)

Requirements:

 • Excellent knowledge of welding procedures of all type of material, especially low alloys
 • Experience in electrical and civil works inspections, painting works as well
 • Other inspection certifications desirable
 • International exposure and ability to interact with a multi-national and multi-cultural team. Excellent written and verbal communication skills – able to convey complex technical information in concise, accessible language to senior executives.
 • Ability to travel and participate in monthly meetings and milestones achievement confirmation

Job Package:

Attractive remuneration package based on qualifications and experience, including Health Care and other benefits depending on position. Excellent working conditions in a professional environment. Career advancement opportunities. All applications will be treated confidentially and those which meet the requirements shall be replied to. Applicants should send their CV by email to hr@cyfieldgroup.com, stating the job position they are applying for in the subject line of the email.

Electrical Engineering Coordinator

ELECTRICAL AND I&C ENGINEERING COORDINATOR

PEC and Cyfield,, are seeking qualified candidates for the position of Electrical and I&C Engineering Coordinator. The successful candidate will report to the Engineering and Project Director and will be part of the Project Management Team. This is a staff position based in Nicosia for the engineering phase. Relocation to Mari, Limassol will be required for the later part of the project, mainly during Commissioning phase. Potential long term management position during Operation and Maintenance Phase.

Responsibilities:

 • Responsible for Electrical and I&C Engineering Coordination between all involved parties (Owners Engineer, OEM, vendors etc)
 • Ensure engineering compliance with applicable industry and international/local standards as well as incorporation of lessons learned and best practices into the design
 • Provide technical support during all execution phases
 • Assist the Procurement and Quality Department
 • Being involved to erection, commissioning and start-up of the Plant and associated facilities

Education and Qualifications:

 • MS in Mechanical Engineering with solid Energy Projects experience
 • Extensive project execution experience (10 years), preferable including engineering, construction and commissioning in the Energy industry
 • Previous Experience as Engineering Coordinator and Commissioning lead Engineer for at least one similar project.

Requirements:

 • Leading position of international, multi-disciplinary team experience preferred
 • Strong multi-disciplinary knowledge and technical problem solving abilities
 • Excellent written and verbal communication skills – able to convey complex technical information in concise,
 • Ability to travel and participate in monthly meetings, FATs and milestones achievement confirmation

 

Job Package:

Attractive remuneration package based on qualifications and experience, including Health Care and other benefits depending on position. Excellent working conditions in a professional environment. Career advancement opportunities. All applications will be treated confidentially and those which meet the requirements shall be replied to. Applicants should send their CV by email to hr@cyfieldgroup.com, stating the job position they are applying for in the subject line of the email.

Electrical Engineering Coordinator

SENIOR ENGINEERING COORDINATOR

PEC and Cyfield, are seeking qualified candidates for the position of Senior Engineering Coordinator. The successful candidate will report to the Project Director and will be part of the Project Management Team. This is a staff position based in Nicosia for the engineering phase. Relocation to Mari, Limassol will be required for the later part of the project, mainly during Commissioning phase. Potential long term management position during Operation and Maintenance Phase.

Responsibilities:

 • Responsible for overall Engineering Coordination, including the flow of all documentation and information required from all parties to be routed to the Owners Engineer, a global engineering company with extensive experience in Power Plants Engineering, Design and Consultancy.
 • Liaise and coordinate with Project OEM, the world’s leading company in respective equipment supply and services.
 • Ensure engineering compliance with applicable industry and international/local standards as well as incorporation of lessons learned and best practices into the design
 • Provide technical support during all execution phases
 • Assist the Procurement and Quality Department
 • Being involved to commissioning and start-up of the Plant and associated facilities
 • Communicate key risks, issues and concerns to management

Education and Qualifications:

 • MS in Mechanical Engineering with solid Energy Projects experience
 • Extensive project execution experience (15 years), preferable including engineering, construction and commissioning in the Energy industry
 • Previous Experience as Senior Engineering Coordinator and Commissioning manager for at least two similar projects. Knowledge of electrical and I&C disciplines

Requirements:

 • Leadership of international, multi-disciplinary team experience preferred
 • Strong multi-disciplinary knowledge and technical problem-solving abilities
 • Excellent written and verbal communication skills – able to convey complex technical information in concise, accessible language to senior executives.
 • Ability to travel and participate in monthly meetings, FATs and milestones achievement confirmation

Job Package:

Attractive remuneration package based on qualifications and experience, including Health Care and other benefits depending on position. Excellent working conditions in a professional environment. Career advancement opportunities. All applications will be treated confidentially and those which meet the requirements shall be replied to. Applicants should send their CV by email to hr@cyfieldgroup.com, stating the job position they are applying for in the subject line of the email.

Contact Us